Pozostałe
01.07.2012

Podsumowanie czerwca 2012r.

Do ostatniego czerwca trwała, rozpoczęta 24 maja, promocja kredytu hipotecznego w PLN w Banku PKO BP o nazwie: „Wiosna 2012 BIS”. Marża niezależnie do LTV wynosiła 1,15%, prowizja w wysokość 1,25% mogła być obniżona do 0,25 p.p. przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie (koszt 0,06% miesięcznie sumy ubezpieczenie/kwoty kredyty, tj. 60 zł/mc od 100 tys. zł sumy ubezpieczenia ) lub założeniu rachunku osobistego. Bank również przewidywał obniżenie prowizji do 0 zł przy nabyciu 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji (koszt 3,25% kwoty kredytu, tj. 3250 zł przy 100 tys. zł kredytu). Dodatkowo w ramach oferty promocyjnej bank zwalniał Klienta z opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości, ale jedynie dla kwot kredytu do 400 tys. zł.

W okresie od 1 czerwca do 15 lipca Bank Pocztowy wprowadził promocję (a właściwie niewiele zmodyfikował poprzednią) dla kredytów mieszkaniowych z pakietem ubezpieczeń AVIVA . Warunki: ubezpieczenie AVIVA (koszt 2,5% kwoty kredytu), marża 1,39% bez względu na LTV (wcześniej było to 1,35%), prowizja 0% . Dodatkowe wymogi to: zobowiązanie się Kredytobiorcy do posiadania w Banku w całym okresie kredytowania rachunku osobistego z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2 500 zł oraz z usługa Pocztowy24 i karta debetowa lub kredytowa, z minimalnym miesięcznym obrotem bezgotówkowym w kwocie 500 zł.

W okresie od 1 do 30 czerwca 2012 Bank PEKAO SA posiadał ofertę specjalna „Z kredytem mieszkaniowym w Pekao mieszkasz u siebie” obejmująca kredyty w PLN (mieszkaniowe, budowlane, remontowe oraz w ramach programu Rodzina na Swoim). Oferta obowiązywała dla klientów deweloperów finansowanych przez Bank Pekao S.A.. Warunki: marża 1,35% (bez względu na LTV), prowizja 0%, wymogi - posiadanie lub zakup:

  • rachunku osobistego typu Eurokonto, który będzie zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendium, lub z innych źródeł utrzymania oraz
  • karty debetowej oraz
  • karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem banku.

Deutsche Bank dla wniosków kredytowych złożonych od 04.06.2012 r. podwyższył marże o 0,1% dla wszystkich przedziałów LTV kredytów mieszkaniowych w PLN. Obecnie marże wynoszą od 0,90% do 1,10% dla kredytów z prowizją w przedziale 2-3%, oraz od 1,10% do 1,30% dla kredytów w ramach oferty promocyjnej bez prowizji. Poziomy marż podano dla kredytu z kontem i kartą kredytową (tj. uwzględniająca obniżkę marży z tytułu posiadania przez Kredytobiorcę karty kredytowej + konta db Life w Banku i utrzymywania na nim stałych wpływów). Brak tych produktów powoduje marże wyższe o 0,1%.

Od dnia 18 czerwca BZ WBK wprowadził nowe siatki marż dla kredytów mieszkaniowych w PLN. Marża standardowa - od 1,20% do 1,60% pod warunkiem założenia konta osobistego z wpływami 2tys. zł, bez konta marże w przedziale od 1,20% do 2,60%. Marże dla klientów VIP oraz pracowników instytucji finansowych – od 1,20% do 1,4% pod warunkiem założenia konta osobistego z wpływami 2tys. zł, bez konta marże przedziale od 1,20% do 2,20%. Prowizja została ustalona na poziomie 2,00% dla klientów wewnętrznych oraz 2,5% dla klientów zewnętrznych banku. Dodatkowo od 18 czerwca maksymalne LTV dla kredytów mieszkaniowych w PLN (w tym kredytów mieszkaniowych z dopłatami BGK) wynosi 90% (wcześniej w określonych przypadkach – kredyt mógł stanowić 100% wartości nieruchomości – obecnie definitywne to wycofano).

Od dnia 25 czerwca 2012 roku uległa zmianie polityka kredytowa dla Klientów indywidulanych Raiffeisen Bank Polska. Bank m.in. obniżył dopuszczalny poziom LTV do 80%, podwyższył natomiast próg minimalnego miesięcznego dochodu netto dla klientów ubiegających się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną w EUR do 8.000 zł (suma dochodów - bez względu ilość kredytobiorców).

W nowej strategii Banku DNB NORD Polska ogłoszonej w dniu 07.05.2012 nastąpiło ograniczenie finansowania Klientów z segmentu Detalicznego i Zarząd Banku podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów hipotecznych dla Klientów Indywidualnych od dnia 25 czerwca 2012 roku.

Analizując miesiąc czerwiec, można zauważyć, że zmiany zarówno w ofertach banków, jak i ogólnej „polityce kredytowej” wskazują kierunek ograniczania akcji kredytowej i dostępności kredytów. Pytanie tylko – czy są to jedynie sezonowe („wakacyjne”) zawirowania, czy może dłuższy i głębszy trend? Najbliższe miesiące powinny wyklarować obecną sytuację,

Zespół samkredyt.pl