Pozostałe
10.12.2012

„Mieszkanie dla Młodych” (MDM) – nowy program dopłat do kredytów

Rodzina na Swoim (RNS) niebawem się skończy. Przypomnijmy - jeszcze przez około 3 tygodnie, gdyż tylko do 31 grudnia 2012 roku mogą być składane wnioski kredytowe o udzielenie kredytu w ramach tego programu. Mowa jednak o złożeniu wniosku do banku (w większości banków – wniosku „kompletnego”). Natomiast decyzje kredytowe i umowy będą pewnie jeszcze finalizowane przez pierwszych kilka miesięcy 2013 roku. Program RNS, pomimo swych niedoskonałości, był (jest) rozwiązaniem ewidentnie wspomagającym zdobycie własnego domu lub mieszkania. Przez pierwsze 8 lat raty takich kredytów są zdecydowanie niższe od rat standardowych kredytów w PLN, a to właśnie obciążenia miesięczne, na jakie mogą sobie pozwolić gospodarstwa domowe, wpływają bardzo często na decyzję o zakupie nieruchomości (a większość z nich jest cały czas kupowana ze środków z kredytu).

Co dalej? Koniec RNS - początek MDM

W połowie października br. Rząd (w osobie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomira Nowaka) przedstawił koncepcje nowego programu wspierającego młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania – „Mieszkanie dla Młodych". 8 listopada br. skierowany został do konsultacji społecznych „Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” - program MdM. Natomiast projekt ustawy datowany jest na 28 listopada 2012r, a kolejnego dnia skierowano go do konsultacji społecznych, które potrwają prawdopodobnie do końca bieżącego roku.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2013 roku lub początek 2014 roku. Czy to się uda? Jeżeli chodzi o założenia i sposób funkcjonowania to w dużej mierze wykorzystane będą (oczywiście po modyfikacjach) rozwiązania znane z programu Rodzina Na Swoim – dlatego też z tego punktu widzenia może być to realne. Natomiast do tego dochodzą aspekty „polityczne” i kwestie organizacyjne związane z procesem legislacyjnym – co stawia termin 1 lipca 2013 roku pod znakiem zapytania.

MDM - dla kogo i na co?

Program "Mieszkanie dla Młodych" ma wspierać przy zakupie pierwszego własnego mieszkania. Ma być skierowany do małżeństw i osób niepozostających w związku małżeńskim (singli, w tym osób samotnie wychowujących dzieci) nie przekraczających 35-tego roku życia (w przypadku małżeństw wiek ten będzie liczony w odniesieniu do młodszej osoby). Wnioski kredytowe będą mogły być składane do końca roku w którym beneficjent ukończy 35 lat. Programem będą objęte wyłącznie inwestycje związane z zakupem będącego w budowie lub nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (tj. w budynku zawierającym co najmniej 2 lokale). Powierzchnia takiego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, z tym że dofinansowaniem będzie objęty metraż maksymalnie 50m2. Program nie będzie więc obejmował w ogóle zakupu lub budowy domu niezależnie czy na rynku wtórnym czy pierwotnym oraz zakupu mieszkania na rynku wtórnym.

Cena mieszkania

Cena mieszkanie nie będzie mogła przekroczyć średniej arytmetycznej 2 ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla gminy, na terenie której będzie położona nieruchomość. Wskaźniki są ogłaszane przez wojewodów na okresy 6 miesięczne, odrębnie dla miasta wojewódzkiego i odrębnie dla reszty województwa. Metodologia liczenia jest właściwie identyczna jak w przypadku Rodziny na swoim dla nieruchomości z rynku pierwotnego.

Przeznaczenie mieszkania

Lokal mieszkalny będzie musiał być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych beneficjenta przez okres minimum 5 lat. W tym okresie beneficjent nie będzie mógł (pod rygorem zwrotu „dofinansowania”): zbyć lokalu mieszkalnego, wynająć lub dokonać użyczenia, zmienić sposobu użytkowania części lub całości mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Od tej reguły są jednak wyjątki. W przypadku kiedy mieszkanie zostanie sprzedane po co najmniej trzech latach, a środki z niego pozyskane zostaną w ciągu kolejnych dwóch lat przeznaczone na zakup innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych - wtedy zwrot dofinansowania nie będzie wymagany. Nabycie innej nieruchomości mieszkalnej w drodze spadku lub w konsekwencji zawarcia małżeństwa również nie będzie powodowało konieczności zwrotu dofinansowania.

Ograniczenia

Nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego dofinansowaniem nie będzie mógł: posiadać (prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do) mieszkania lub domu lub być współwłaścicielem budynku - jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie do wkładu własnego i spłata części kredytu: dofinansowanie w wysokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenie wniosku oraz powierzchni użytkowej nabywanego lokalu (gdy lokal jest nie większy niż 50m2) oraz 50m2 dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej większej niż 50m2. Dofinansowanie może wynosić 15% (wyliczane zgodnie z metodologią opisaną powyżej), gdy wnioskodawca w dniu złożenie wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej jedno (własne lub przysposobione) dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko uczące się do 25 roku życia lub dziecko bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. W okresie 5 lat od daty nabycia nieruchomości dofinansowanie może zostać zwiększone o kolejne 5% (w formie spłaty kredytu) w przypadku urodzenia lub przysposobienia dziecka (gdy będzie to co najmniej trzecie dziecko).

Kredyt

Minimalna kwota kredytu to 50% ceny zakupu (LTV min 50%). W przypadku kiedy nabywca/nabywcy lokalu mieszkalnego nie będą posiadali zdolności kredytowej – do umowy kredytu mogą przystąpić wstępni (np. rodzice, dziadkowie) zstępni (np. dzieci), rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie. Tu należy zwrócić jednak uwagę, że w przypadku np. rodziców, czy dziadków w praktyce może to być ograniczone, gdyż banki w swoich wewnętrznych przepisach zazwyczaj uwzględniają wiek najstarszych osób.

Program Mieszkanie dla Młodych można określić mianem „mutacji” programu Rodzina na Swoim. Ostateczny kształt programu oraz data jego wejścia w życie nie są jeszcze znane - przed nami bowiem cały proces legislacyjny. W porównaniu z RNS – program został zawężony wyłącznie do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym. Natomiast dofinansowanie w formie jednorazowej (lub 2-krotnej), traktowane jako wkład własny, powoduje możliwość zakupu mieszkania za wyższą kwotę, czyli w pewnym sensie zwiększa zdolność kredytową klienta. Czy program będzie „godnym” następcą Rodziny na Swoim - dowiemy się po jego wejściu w życie.

Zespół samkredyt.pl